Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai: Sai phạm trong phòng chống tham nhũng và quản lý nguồn kinh phí

24 lượt xem

Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đã vướng phải nhiều sai phạm trong việc phòng chống tham nhũng và quản lý nguồn kinh phí giai đoạn 2019 – 2022. Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai, Sở đã khắc phục một số sai sót, nhưng vẫn còn thiếu sót và hạn chế. Các sai phạm bao gồm việc không công khai, minh bạch đầy đủ các nội dung cần công khai theo quy định của pháp luật, viện dẫn văn bản hết hiệu lực trong xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, và sử dụng kinh phí không đúng mục đích và đối tượng. Thanh tra tỉnh Gia Lai đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo khắc phục sai phạm, cũng như thu hồi số tiền sai phạm hơn 948 triệu đồng.

Sai phạm trong việc công khai và minh bạch

Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai chưa thực hiện việc công khai, minh bạch đầy đủ các nội dung cần công khai theo quy định của pháp luật.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đã để xảy ra sai phạm trong việc công khai và minh bạch các nội dung cần công khai theo quy định của pháp luật. Điều này gây thiếu sót và hạn chế trong quá trình phòng chống tham nhũng và quản lý nguồn kinh phí.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai: Sai phạm trong phòng chống tham nhũng và quản lý nguồn kinh phí - -1108028550

Việc không công khai và minh bạch đầy đủ các thông tin liên quan đến quy chế chi tiêu nội bộ cũng là một sai phạm nghiêm trọng. Sở Giao thông vận tải cần khắc phục và tuân thủ quy định để đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong quản lý nguồn kinh phí.

Sai sót trong xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai viện dẫn văn bản hết hiệu lực trong xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đã viện dẫn văn bản hết hiệu lực trong quy chế chi tiêu nội bộ. Điều này làm mất tính hiệu lực và đáng tin cậy của quy chế, gây ra sai sót trong quá trình quản lý nguồn kinh phí.

Để khắc phục sai sót này, Sở cần phải xem xét và tuân thủ quy định của pháp luật trong việc xây dựng và áp dụng quy chế chi tiêu nội bộ. Điều này sẽ đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý nguồn kinh phí của Sở Giao thông vận tải.

Sử dụng kinh phí không đúng mục đích và đối tượng

Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đã sử dụng kinh phí không đúng mục đích và đối tượng, gây ra sai phạm trong quản lý nguồn kinh phí.

Trong quá trình thực hiện các dự án, Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đã sử dụng kinh phí không đúng mục đích và đối tượng. Điều này gây ra sai phạm và thiếu sót trong quản lý nguồn kinh phí của Sở.

Để khắc phục sai phạm này, Sở cần phải xem xét và tuân thủ quy định của pháp luật trong việc sử dụng kinh phí. Cần có sự minh bạch và trung thực trong việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí để đảm bảo hiệu quả và tránh sai sót trong quá trình thực hiện các dự án.

Sai sót trong việc áp giá vật liệu và thi công xây lắp

Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đã để xảy ra sai sót trong việc áp giá vật liệu và thi công xây lắp không đúng theo hồ sơ thiết kế.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đã để xảy ra sai sót trong việc áp giá vật liệu và thi công xây lắp không đúng theo hồ sơ thiết kế. Điều này gây ra nghiệm thu không đúng quy định và thiếu sót trong quản lý nguồn kinh phí.

Để khắc phục sai sót này, Sở cần phải kiểm tra và đảm bảo rằng việc áp giá vật liệu và thi công xây lắp được thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế. Điều này sẽ đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy trong quá trình nghiệm thu và quản lý nguồn kinh phí của Sở Giao thông vận tải.

Sử dụng kinh phí trích từ nguồn thu phí không đúng quy định

Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đã sử dụng kinh phí trích từ nguồn thu phí không đúng quy định, gây ra sai phạm trong quản lý nguồn kinh phí.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đã sử dụng kinh phí trích từ nguồn thu phí không đúng quy định. Điều này gây ra sai phạm và thiếu sót trong quản lý nguồn kinh phí của Sở.

Để khắc phục sai phạm này, Sở cần phải tuân thủ quy định của pháp luật trong việc sử dụng kinh phí trích từ nguồn thu phí. Cần có sự minh bạch và trung thực trong việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí để đảm bảo hiệu quả và tránh sai sót trong quá trình thực hiện các dự án.

CÔNG TY TNHH MTV TM DV VT NGUYỄN KIÊN PHÁT

☎ Hotline: 0707.323.999 – 0707.313.999
? Trụ sở chính tại Bình Dương: 113 Đường N4 Khu Phố Thống Nhất 1 Phường Dĩ An , Thành Phố Dĩ An Tỉnh Bình Dương
? Địa chỉ kho bãi Bình Dương: 127a Đường ĐT 743 Khu phố đông tác Phường Tân Đông Hiệp Thành Phố Dĩ An Tỉnh Bình Dương
? Địa chỉ Kho Bãi Hà Nội: Đường Vào Cảng Khuyến Lương -Yên Sở - Hoàng Mai -Hà Nội